ամենազօր

ամենազօր

Dasnabedian 1995: 409

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 24,8
tout-puissant

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՄԵՆԱԶՕՐ — (ի, աց.) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 13c ա. παντοδύναμος, πανσθενής, πάντα ισχύων omne superans, omnipotens Որ յամենայնի եւ ամենայնի զօրէ, իշխէ. ամենակարօղ. որ ամմէն բան կրնայ ընել, ամմէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. παντοκρατορία, τὸ παντοδύναμον omnipotentia, summa potentia Ամենակալն գոլ. ամենակալ տէրութիւն. ամենազօր իշխանութիւն. ամենակարողութիւն. *Դա պսակ փառաց իմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. παντοδύναμος omnipotens Որ ամենայնի եւ յամենայնի է կարօղ. որ եւ ԱՄԵՆԱԿԱՐ. ամենազօր. ամենահնար. ... *Ամենակարօղ զօրութիւն. Յճխ.: *Ամենակարող զօրութեամբդ միշտ թագաւոր յաւիտենից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՀԶՕՐ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c ա. παναλκής robustissimus, omnino valens, potens Հզօրեղ եւ կարօտ յամենայնի. ամենազօր. *Ամենահզօր է բանն Աստուծոյ, եւ ʼի վեր քան զմահ. Պրպմ. ՟Լ՟Բ: *Օրհնէին զամենահզօրն Աստուած. Փարպ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ եւ ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ. Յաղթօղ ամենայնի եւ յամենայնի. ամենազօր, եւ քաջայաղթ. εὕνικος, καλλίνικος victor egregius, invictissimus որ ամմէնուն կըյաղթէ. *Ի փառս ամենայաղթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ) ըստ ՟Ա նշ. *Ամենայաղթող տէր փա՛ռք քեզ, ամենազօր փրկիչ փա՛ռք քեզ. Գանձ.: *Առատ ամենայաղթող: Ախոյեանս ամենայաղթողս. Նար. ՟Ղ՟Գ. եւ ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԱՅՑԵԼՈՒ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, 5c Տ. ԱՄԵՆԱԴԷՏ. παντεπίσκοπος omnia lustrans *Հոգին Սուրբ՝ ամենազօր ամէնայցելու. Առ որս. ՟Զ: յորմէ եւ Լծ. կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ որ եւ ԱՄԵՆԻՇԽԱՆ. πάνταρχος, παντάρχης omnibus imperans, omnium dominus Տէր եւ իշխան բոլորից Աստուած. եւ մարդ կարգեալ յԱստուծոյ իշխան ʼի վերայ բազմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒԱԶՕՐ — (ի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Անբաւ կամ անբաւելի զօրութեամբ. ամենազօր. յամենայնի կարօղ. ἁπειροδύναμος infinitae virtutis vel potentiae *Ամենայնի պատճառ գոլով, եւ որպէս անբաւազօր՝ ոչ միայն զամենայն զօրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.